Urlop na poszukiwanie pracy – ile i komu przysługuje?

szukanie pracy

Pracownicy często zapominają, że przepisy gwarantują im dni wolne na poszukiwanie pracy. Z tego typu urlopu można jednak skorzystać tylko w ściśle określonych warunkach. Komu on przysługuje i jak go uzyskać?

Uzyskanie dni na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia można wykorzystać na przykład na rozeznanie się na rynku pracy. Także na sporządzanie i uzupełnianie CV, wizytę w urzędzie pracy czy rozmowy kwalifikacyjne.

Za wolne na poszukiwanie pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Jednak inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego za niewykorzystanie dni na szukanie zatrudnienia nie należy mu się żaden ekwiwalent finansowy.

Warto też pamiętać, że inaczej niż w przypadku innych typów przysługujących dni wolnych, wiadomość o urlopie na poszukiwanie pracy w świadectwie pracy nie musi się znajdować. Nie traktuje się tego, jako element istotny z punktu widzenia przebiegu zatrudnienia.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Przede wszystkim urlopu na poszukiwanie pracy nie otrzymają ci, którzy sami złożyli wypowiedzenie. Z dni wolnych skorzystać mogą wyłącznie te osoby, z którymi umowa została rozwiązana z inicjatywy pracodawcy. Ponadto, prawo do urlopu mają podwładni, których okres wypowiedzenia trwa co najmniej dwa tygodnie. W praktyce korzystają z niego zatem osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na okres próbny trwający 3 miesiące.

Ile dni na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami liczba przysługujących dni na poszukiwanie pracy jest uzależniona od długości okresu wypowiedzenia. Nie ma ich zbyt wiele, dlatego warto dobrze je wykorzystać. Jeśli wypowiedzenie wynosi dwa tygodnie lub miesiąc, pracodawca może nam udzielić maksymalnie 2 dni robocze urlopu. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia podwładny może liczyć na 3 dni wolnego.

Warto pamiętać, że w umowie o pracę może znaleźć się zapis, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dłuższy urlop na poszukiwanie nowego zatrudnienia niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Wniosek o urlop na poszukiwanie pracy

Żeby skorzystać z dni wolnych na przeglądanie ogłoszeń, wysyłanie CV czy odbywanie rozmów kwalifikacyjnych, należy złożyć wniosek o urlop na poszukiwanie pracy. Niemniej sprawa wygląda inaczej niż w przypadku zwolnienia chorobowego. Przełożony nie ma możliwości sprawdzenia, czy pracownik rzeczywiście wykorzystał urlop na szukanie nowej posady. Ponadto, jeśli pracodawca podejrzewa, że podwładny zamierza w tym czasie zajmować się czymś innym, ma prawo rozważyć wniosek negatywnie.

Brak komentarzy! Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *