Znajdź pracę w Krakowie

Wyszukaj spośród setek aktualnych ofert pracy

PRACA W KRAKOWIE: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

How this opportunity is different: This role serves as the Learning Solutions Business System Analyst, performing day-to-day maintenance, guidance, troubleshooting, reporting, upgrade implementations and enhancements, and maintaining the overall...

Dodane: dzisiaj

Stażysta / Stażystka w Dziale Administracyjno-Finansowym

Firma: Urząd Dozoru Technicznego
Lokalizacja: Kraków

Kluczowe obowiązki: Praca w Biurze Obsługi Klienta. Wspomaganie procesu sprawdzania kwalifikacji oraz przedłużania terminów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Prace administracyjno-biurowe. Archiwizacja dokumentów wytworzonych i...

Dodane: dzisiaj

Projektant systemów automatyki

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Przygotowywanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i automatyki; Wykonanie obliczeń elektrycznych; Przygotowywanie zestawienia materiałowego pod zamówienie (list kablowych, tras kablowych, aparatury elektrycznej i automatyki);...

Dodane: dzisiaj

Technik / Brygadzista ds. montaży elektrycznych

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Aktywny udział w montażach obiektowych, Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały, Zamawianie materiałów, Kierowanie grupą monterów - brygadzista. Wykształcenie techniczne - elektryk, automatyk, Umiejętność czytania schematów...

Dodane: dzisiaj

Projektant instalacji procesowych

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Wykonywanie obliczeń procesowych (bilans cieplny/masowy, obliczenia hydrauliczne, symulacje procesowe), Tworzenie i aktualizowanie schematów przepływowych PFD, schematów technologicznych P&ID oraz procesowych arkuszy danych (Process data sheet),...

Dodane: dzisiaj

Projektant / wdrożeniowiec instalacji technologicznych

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Projektowanie nowych oraz modyfikacje funkcjonujących procesów technologicznych, Wykonywanie obliczeń i schematów procesowych, Dobór i specyfikowanie urządzeń, armatury i wyposażenia technologicznego, Przeprowadzanie wdrożeń i rozruchów...

Dodane: dzisiaj

Technolog oczyszczalni ścieków

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych, Modernizowanie i doskonalenie istniejących procesów technologicznych, Przygotowywanie części opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej, Udział w delegacjach związanych z...

Dodane: dzisiaj

Kierownik Projektów

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Prowadzenie projektu zgodnie z ustalonym budżetem i harmonogramem, Zarządzanie zespołem projektowym, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom, Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie,...

Dodane: dzisiaj

Kosztorysant z zakresu robót sanitarnych

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Sporządzanie przedmiarów, obmiarów i kosztorysów, w tym zamiennych, powykonawczych, do przetargów, Sporządzania ofert i ich aktualizacja, Sporządzanie optymalizacji kosztowych realizacji inwestycji, Kompletowanie dokumentów niezbędnych do...

Dodane: dzisiaj

Kierownik robót sanitarnych / robót technologicznych

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z...

Dodane: dzisiaj

Kierownik robót elektrycznych / inżynier budowy

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Planowanie oraz koordynacja robót elektrycznych zgodnie z dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego i BHP, Weryfikacja dokumentacji oraz zastosowanych rozwiązań, Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót elektrycznych oraz sporządzanie...

Dodane: dzisiaj

Inżynier budowy branży rurociągowej (piping)

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Prowadzenie prac związanych budową rurociągów przemysłowych, Zamówienia i kompletacja materiałów, Dbanie o zachowanie jakości prac montażowych i spawalniczych, Przygotowanie dokumentacji jakościowej. Dyspozycyjność do wyjazdów...

Dodane: dzisiaj

Inżynier projektu

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Wsparcie kierownika projektu w realizowanych zadaniach, Koordynowanie prac związanych z wykonywanym projektem, Zlecanie i prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie, Raportowanie postępów prac, Przestrzeganie zasad BHP na placu...

Dodane: dzisiaj

Inżynier Budowy

Firma: AB INDUSTRY S.A.
Lokalizacja: Kraków

Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, Zlecanie robót podwykonawcom,Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym...

Dodane: dzisiaj