Praca dla nieletnich – jak można zarobić, od kiedy, praca wakacyjna w Krakowie

praca dla nieletnich

Od jakiego wieku można zarobić?

Artykuł 190. Kodeksu pracy mówi, że młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jeszcze niedawno dolna granica wiekowa była określona jako 16 lat, jednak przepisy zmieniły się we wrześniu 2018 roku. Praca dla nieletnich staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że zatrudnianie osób, które nie ukończyły jeszcze 15 roku życia, jest niezgodna z prawem (wyjątkiem jest praca artystyczna, co będzie omówione później).

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań, młodzi ludzie mają obowiązek przedstawić przełożonemu zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia obowiązków. Oprócz tego młodociani pracownicy muszą ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową. Osoby nieposiadające kwalifikacji zatrudnia się jedynie w celu przyuczenia do zawodu.

Niepełnoletni pod żadnym pozorem nie mogą wykonywać ciężkich zadań, które obciążają organizm. Obowiązki nie powinny również przeszkadzać w edukacji.

Wymiar czasu pracy małoletnich pracowników w trakcie roku szkolnego jest ograniczony do 12 godzin tygodniowo (maksymalnie 2 godziny dziennie). Artykuł 202. Kodeksu pracy mówi:

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
§ 3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
§31. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

Kodeks pracy porusza również kwestie urlopu młodocianych. Według 205. artykułu po upływie 6 miesięcy od momentu zatrudnienia niepełnoletni uzyskują prawo do 12 dni wolnych. Po roku wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni. W dniu 18 urodzin liczba dni zmniejsza się do 20.

Jak niepełnoletni może zarobić?

Oferty pracy dla nieletnich zamieszczane są w Internecie, np. na portalach organizacji zwanej Ochotnicze Hufce Pracy. Dobrym pomysłem na zarobek jest również praca artystyczna np. w serialach, reklamach lub pokazach. W takim wypadku pracodawcy mogą zatrudniać osoby, które nie ukończyły jeszcze 15 roku życia, ale tylko za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

Przedsiębiorcy zatrudniają młodzież w sklepach, np. do wykładania towaru na półkach lub przy inwentaryzacji. W sieci pojawiają się także ogłoszenia dotyczące roznoszenia ulotek. W związku z rozwojem technologii pojawiają się również możliwości pracy zdalnej np. uzupełniania baz danych bądź testowania różnych produktów.

Praca wakacyjna dla nieletnich

Okres wakacyjny to dla młodych ludzi nie tylko czas odpoczynku. Młodzież często wykorzystuje lato do zarabiania pieniędzy. Praca sezonowa dla nieletnich związana jest głównie ze zbieraniem owoców lub warzyw, pomocą w sadach bądź ogrodach. Oprócz tego poszukiwani są pracownicy w hotelach oraz kurortach, a także w punktach gastronomicznym, np. do zmywania naczyń.

Praca dla nieletnich – Kraków

Młodzi mieszkańcy Krakowa mają szeroki wachlarz możliwości. Dawna stolica Polski przyciąga turystów, dlatego w okresie letnim potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Ogłoszenia mogą pojawić się między innymi w ośrodkach kultury, które organizują pikniki bądź różne imprezy okolicznościowe. Czasami potrzebne są osoby do przygotowania zabaw i gier dla najmłodszych. Sklepy poszukują uczniów do promowania produktów.

Comments

 • Magda 21 sierpnia, 2020 at 9:02 am Odpowiedz

  Mój syn już od 2 lat pracuje sobie na kieszonkowe w wakacje. To jest świetna szkoła życia.

 • Basia 23 maja, 2022 at 1:10 pm Odpowiedz

  Duża część młodych ludzi w wieku szkoły średniej podejmuje zatrudnienie na wakacje.

  • Wojciech 26 maja, 2022 at 11:43 am Odpowiedz

   Tak, wakacyjna praca wśród młodzieży jest popularna.

 • Aldona 6 czerwca, 2022 at 12:55 pm Odpowiedz

  Jak najlepiej znaleźć pracę na wakacje?

  • Wojciech 10 czerwca, 2022 at 9:55 am Odpowiedz

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Warto także odezwać się bezpośrednio do firm, które Panią interesują. Być może oferta pracy nie jest jeszcze opublikowana, a pracownicy będą potrzebni.

 • Katarzyna 5 sierpnia, 2022 at 11:06 am Odpowiedz

  Bardzo dobrze, że młodzi ludzie chcą pracować i uczyć się życia.

  • Wojciech 10 sierpnia, 2022 at 2:22 pm Odpowiedz

   Oczywiście, dzięki temu złapią jakieś doświadczenie i dorobią sobie do kieszonkowego.

 • Aśka 13 września, 2022 at 2:50 pm Odpowiedz

  Dobrze jest złapać doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki.

  • Wojciech 19 września, 2022 at 8:53 pm Odpowiedz

   Tak, pracodawcy cenią sobie doświadczenie u kandydatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *