Jak zostać nauczycielem – praca dla nauczycieli, Kraków

praca dla nauczyciela

Niektórych nauczycieli wspomina się z uśmiechem, inni nawet po latach budzą negatywne emocje. Bez wątpienia zawód ten obciążony jest ogromną odpowiedzialnością – nauczyciele nie tylko dzielą się swoją wiedzą, ale również kształtują osobowości młodych ludzi, zarażają pasją, pomagają w dokonywaniu wyborów i wychowują.

Jest to również zawód trudny – konieczność wielogodzinnego mówienia, testy zabierane do domu i hałas w szkole są czynnikami uciążliwymi. Z drugiej strony, jeśli jest to praca wykonywana z pasją, profesja nauczyciela może być źródłem ogromnej satysfakcji.

Edukacja krakowska

Nauczycielem może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe. Ma do wyboru szkołę pedagogiczną (np. kolegium nauczycielskie) bądź uniwersytet lub akademię. Podczas studiów kandydaci wybierają specjalizację nauczycielską albo kończą kurs pedagogiczny, a także odbywają praktyki zawodowe w szkole.

W Krakowie pracę dla nauczycieli oferują różne jednostki oświatowe. Na terenie miasta znajduje się blisko dwieście przedszkoli, ponad sto podstawówek, kilkadziesiąt szkół średnich, ponad dwadzieścia uczelni wyższe, a także szkoły muzyczne, sportowe czy językowe.

Kraków – praca w przedszkolu

Osoby chcące podjąć pracę w przedszkolu muszą skończyć studia o kierunku wychowanie przedszkolne lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jeśli kandydat  kończył studia na innym kierunku, by pracować z przedszkolakami musi pójść na pedagogiczne studia podyplomowe. Istnieje również możliwość zatrudnienia się w przedszkolu jako asystent wychowawcy. Wówczas wyższe wykształcenie kierunkowe nie jest konieczne – wystarczy np. średnia szkoła zawodowa.

Warto pamiętać, że z przedszkolakami nie mogą pracować osoby karane za przestępstwa umyślne oraz wobec których toczy się postępowanie sądowe za taki czyn.

W Krakowie oferty pracy dla nauczycieli przedszkoli nie należą do rzadkości. Ponieważ w wielu placówkach prowadzone są różnorodne zajęcia, np. językowe, muzyczne, logopedyczne i inne, wymagania na to stanowisko są bardzo różne. W ogłoszeniach spotkamy na przykład wymogi:

  • uprawnień do nauki śpiewu,
  • uprawnień – umiejętności plastycznych,
  • znajomości języka angielskiego na poziomie A2,
  • komunikatywności,
  • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Kraków – nauczyciel matematyki

Jakie jeszcze możliwości zatrudnienia mają pedagodzy w Krakowie? Nauczyciele matematyki mogą znaleźć pracę zarówno w szkołach publicznych i prywatnych, jak i na różnego rodzaju uczelniach oferujących dodatkowe zajęcia na przykład dla osób przygotowujących się do matury i innych egzaminów.

Osoby pragnące podjąć w Krakowie pracę w szkole w charakterze nauczyciela matematyki mogą wykonywać ten zawód po ukończeniu studiów wyższych ze specjalizacją nauczycielską bądź po zrobieniu dodatkowego kursu pedagogicznego.

Kraków – praca nauczyciela historii

A w jakiej sytuacji znajdują się osoby pragnące podjąć pracę nauczyciela historii? Kraków stwarza tutaj kilka możliwości – najwięcej ofert dotyczy korepetycji z tej dziedziny, niemniej pojawiają się również ogłoszenia o pracę w szkole.

W wielu placówkach dydaktycznych, również w tych usytuowanych w Krakowie, nauczyciele historii uczą jednocześnie wiedzy o społeczeństwie. Warto jednak pamiętać, że nauczyciele WOS-u nie muszą mieć wykształcenia historycznego – równie dobrze mogą ukończyć politologię bądź stosunki międzynarodowe.

Kraków – nauczyciel angielskiego

Pracę dla nauczycieli języków obcych oferują nie tylko podstawówki czy licea, ale również liczne prywatne szkoły językowe. By zostać lektorem języka angielskiego, nie trzeba mieć wykształcenia filologicznego, choć jest to mile widziane. Zamiast tego wystarczy zdać egzamin państwowy lub inny wskazany przez placówkę dydaktyczną, w której kandydat chce się zatrudnić. Dodatkowo osoba taka musi zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Można je uzyskać w trakcie studiów bądź kończąc odpowiedni kurs.

Kraków – praca nauczyciela wychowania fizycznego

Nauczyciele WF-u rozwijają w dzieciach sprawność fizyczną, uczą ich różnego rodzaju dyscyplin sportowych i zachęcają do aktywności oraz zdrowego trybu życia. By zostać panem lub panią „od WF-u”, konieczne jest ukończenie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością nauczycielską.

W Krakowie pracę nauczycielom wychowania fizycznego oferują nie tylko szkoły podstawowe i średnie, ale też uczelnie wyższe. WF jest bowiem przedmiotem obowiązkowym również na pierwszym roku studiów dziennych w placówkach publicznych.

Kraków – praca logopedy

Wiele jednostek dydaktycznych oferuje w Krakowie pracę logopedom. Są to osoby, które pomagają dzieciom i młodzieży skorygować różnego rodzaju wady wymowy, utrudniające komunikację z innymi. Logopeda może, ale nie musi być pedagogiem, a zatem by wykonywać ten zawód nie trzeba mieć kwalifikacji dydaktycznych.

Konieczne jest natomiast zrobienie specjalizacji z logopedii, na przykład podczas studiów pedagogicznych bądź polonistycznych. Inną możliwością jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku logopedia.

Kuratorium, Kraków – oferty pracy

W znalezieniu zatrudnienia pomaga między innymi Kuratorium Oświaty w Krakowie. Oferty pracy dla nauczycieli publikowane są na stronie internetowej tej instytucji. Ogłoszenia pojawiają się praktycznie codziennie i są skierowane do pedagogów o różnych specjalizacjach i stopniach kariery zawodowej.

Dobrym pomysłem jest też skorzystanie w wyszukiwarki pracy dla nauczycieli – Magiczny Kraków. Jest to swego rodzaju bank ofert zatrudnienia. Zgłoszenia o prowadzonym naborze na dane stanowisko wysyłane są przez dyrektorów placówek dydaktycznych.

Brak komentarzy! Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *