Zastępca głównego księgowego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52922

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- pomieszczenia WIIH znajdują się na I piętrze budynku 2 piętrowego, nieposiadającego windy, nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
-urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji,
- w budynku występuje oświetlenie dzienne i sztuczne,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny, telefon, drukarkę

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • planowanie budżetu w zakresie wydatków i dochodów budżetowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • bieżąca analiza wykorzystania środków budżetowych
 • sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym wydatków w układzie tardycyjnym i zadaniowym
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz innej z zakresu działania Inspektoratu oraz okresowe analizy z realizowanych zadań
 • sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych, zapotrzebowań na środki budżetowe oraz prognoz wydatków budżetowych
 • terminowe rozliczanie dochodów budżetowych
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową, mieniem Inspektoratu, sprawami transportowymi i socjalno-bytowymi
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem list wynagrodzeń, nagród i zasiłków dla pracowników, umów zlecenia, akcji socjalnej i rozliczaniem z ZUS i urzędem skarbowym
 • sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki mandatowej
 • sprawowanie nadzoru nad zakładowym archiwum
 • organizowanie, kordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Budżetwo-Administarcyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomośc przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązkow głównego księgowego
 • nieposzlakowana opinia
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • umiejetność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości
 • umiejętność obsługi oprogramowania Księgowość- płace-kadry
 • umiejetność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budzetu Państwa TREZOR, PFRON i NBE
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Firma: AMS CONSULT Sp. z o. o.

Lokalizacja: Kraków

Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi Sporządzenie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości Sporządzanie analiz finansowych, zestawień i sprawozdań...

Dodane: 2019-09-16


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Customer Order Management with Spanish

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

odpowiedzialność za pełen proces zarządzania produktem (end2end), od przygotowania i tworzenia ofert, aż do wystawiania faktur i kontroli należności, utrzymywanie relacji z klientami biznesowymi i dostawcami, obsługa zapytań dotyczących...

Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Projektów z j. czeskim lub słowackim

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

codzienny kontakt telefoniczny i mailowy z klientami w języku czeskim/słowackim i angielskim, obsługa zapytań dotyczących zamówień i płatności, nadzór merytoryczny i formalny nad dokumentacją, tworzenie raportów i zestawień, ścisła...

Dodane: dzisiaj

Benefits Operations Junior Analyst

Firma: Aon Polska
Lokalizacja: Kraków

Benefits Operations Junior Analyst in Flexible Benefits division will be responsible for daily and timely administration of flexible benefits for UK clients. We expect the ideal candidate to be a quick and dedicated learner with high attention to...

Dodane: wczoraj

CommandCentral Fullstack Developer

Firma: Motorola Solutions Systems Polska
Lokalizacja: Kraków

Company Overview   At Motorola Solutions, we create technologies our customers refer to as their lifeline. Our technology platforms in communications, software, video and services help our customers work safely and more efficiently. Whether its...

Dodane: wczoraj

Online Benefits Administrator

Firma: Aon
Lokalizacja: Kraków

Either youve just graduated or youre looking for a job while you complete your studies. Youre pretty well-organized, speak good English and want the chance to prove yourself in a corporate environment. Is it for you? You like working in local...

Dodane: wczoraj

Pracownik w Zespole Nieruchomości i Kontraktów

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Kraków

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry: zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę zlecenie, przyjazne środowisko pracy, dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego.  Na co dzień jako Pracownik: zajmujesz się...

Dodane: wczoraj