Zastępca głównego księgowego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52922

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- pomieszczenia WIIH znajdują się na I piętrze budynku 2 piętrowego, nieposiadającego windy, nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
-urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji,
- w budynku występuje oświetlenie dzienne i sztuczne,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny, telefon, drukarkę

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • planowanie budżetu w zakresie wydatków i dochodów budżetowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • bieżąca analiza wykorzystania środków budżetowych
 • sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym wydatków w układzie tardycyjnym i zadaniowym
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz innej z zakresu działania Inspektoratu oraz okresowe analizy z realizowanych zadań
 • sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych, zapotrzebowań na środki budżetowe oraz prognoz wydatków budżetowych
 • terminowe rozliczanie dochodów budżetowych
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową, mieniem Inspektoratu, sprawami transportowymi i socjalno-bytowymi
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem list wynagrodzeń, nagród i zasiłków dla pracowników, umów zlecenia, akcji socjalnej i rozliczaniem z ZUS i urzędem skarbowym
 • sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki mandatowej
 • sprawowanie nadzoru nad zakładowym archiwum
 • organizowanie, kordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Budżetwo-Administarcyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomośc przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązkow głównego księgowego
 • nieposzlakowana opinia
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • umiejetność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości
 • umiejętność obsługi oprogramowania Księgowość- płace-kadry
 • umiejetność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budzetu Państwa TREZOR, PFRON i NBE
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Praktyki w dziale Audytu - program World of Audit

Firma: KPMG
Lokalizacja: Kraków

Czym jest program?   World of Audit to profesjonalny cykl czterech szkoleń, dzięki którym poznasz metody badania sprawozdań finansowych i otrzymasz gwarantowaną ofertę pracy lub praktyk w jednym z siedmiu biur KPMG w Polsce.  ...

Dodane: wczoraj

Ślusarz / Spawacz

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Mechanik / Elektromechanik

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Sprzedawca Salonu Kazar

Firma: KAZAR Footwear Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Naszym pracownikom zapewniamy:Do Twoich zadań będzie należeć: Budowanie trwałych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe standardy obsługi Utrzymywanie kluczowych wskaźników sprzedaży na wymaganym poziomie Przyjmowanie dostaw Dbanie o...

Dodane: wczoraj

Doradca Klienta Indywidualnego

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Dobczyce

Na co dzień jako nasz Doradca: masz bezpośredni kontakt z naszymi klientami zapewniając im kompleksową obsługę,  jesteś profesjonalny i budujesz przyjazne relacje z klientami, pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż...

Dodane: wczoraj

Technik serwisu mobilnego (m/k)

Firma: STRABAG PFS Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Zadania: Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: wykonywanie przeglądów, napraw instalacji niskoprądowych wykonywanie przeglądów, napraw instalacji elektrycznych bieżące prace związane z...

Dodane: wczoraj