Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74736

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Zadania dominujące
i najczęściej wykonywane na stanowisku pracy to: przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy dla kadry kierowniczej Policji, policjantów oraz pracowników policji garnizonu małopolskiego.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Pomieszczenia biurowe Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie usytuowane w parterowym budynku nr 9 na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (schody przy wejściu do budynku, ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Pozostałe pomieszczenia KWP znajdują się w wielokondygnacyjnych budynkach, nie w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie ciągi komunikacyjne, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, fax. Dodatkowo: obsługa innych urządzeń biurowych takich jak kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • przygotowuje, organizuje i prowadzi szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla kadry kierowniczej Policji, policjantów oraz pracowników policji garnizonu małopolskiego,
 • organizuje szkolenia doraźne wynikające z bieżących zadań, organizuje cykliczne kursy doskonalące i uzupełniające,
 • realizuje zadania związane z systemem szkoleń wewnętrznych (w formie e-learningowej oraz szkoleń kaskadowych),
 • prowadzi harmonogramy, rejestry szkoleń, rejestry wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy dla kadry kierowniczej Policji, policjantów oraz pracowników policji garnizonu małopolskiego,
 • prowadzi ewidencję spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, w tym rejestracji dokumentacji wpływającej i ekspediowanej z komórki ds.bhp,
 • wykonuje czynności związane z gromadzeniem i włączaniem do zbioru spraw ostatecznie załatwionych (m.in. kompletuje i przygotowuje dokumentację z przeprowadzonych szkoleń).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu BHP ze szczególnym uwzględnieniem procesu okresowych szkoleń BHP,
 • przygotowanie dydaktyczne rozumiane jako ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie BHP w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkoleń: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( w szczególności pakietu MS Office),
 • umiejętność szybkiego działania, współpracy, komunikowania się, rozwiązywania problemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą szkoleniową, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • znajomość przepisów KPA, oraz Biuletynu Informacji Publicznej KPRM/KWP w Krakowie
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Specjalista ds. BHP

Firma: ROHLIG SUUS Logistics SA

Lokalizacja: Kokotów

Do Twoich zadań należeć będzie: Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP dla pracowników firmy Przeprowadzanie kontroli w podległych oddziałach firmy Współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie BHP Kontakt z instytucjami kontroli...

Dodane: 2021-02-17


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds Ofertowania

Firma: CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: Kraków

analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

Dodane: wczoraj

Pracownik Działu Rekrutacji i Technicznego

Firma: Grupa MGN
Lokalizacja: Kraków

Poszukujemy do naszego zespołu pracownika do działu rekrutacji/technicznego Opis stanowiska: Praca przy pozyskiwaniu oraz rekrutowaniu pracowników (specjalistyczne zawody przemysłu ciężkiego) Opieka i utrzymanie stałego kontaktu z...

Dodane: wczoraj