Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 55407

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała - praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej. Praca wymagająca szczególnej koncentracji przy weryfikacji dokumentów przed wprowadzeniem ich do systemu komputerowego i sporządzaniu przelewów w systemie bankowości elektronicznej. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
W trakcie pracy biurowej pracownik obsługuje komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon. Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną. Pomieszczenia biurowe nie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów).

Zakres zadań

 • naliczanie, w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy, zawarte umowy o pracę i rozkazy personalne miesięcznych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników Policji oraz uposażeń funkcjonariuszy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń/uposażeń pracowników Policji i funkcjonariuszy oraz kart zasiłkowych w sposób czytelny i przejrzysty,
 • dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych i zasiłków z wykorzystaniem programu PŁATNIK,
 • naliczanie oraz sporządzanie list dodatkowych należności w postaci nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych itd. dla pracowników Policji i funkcjonariuszy,
 • przygotowywanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, zajęć sądowych, administracyjnych i innych z wykorzystaniem programu NBE NBP,
 • wydawanie zaświadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
 • sporządzanie rocznej informacji PIT o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • przeprowadzanie bieżących analiz i sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Wydziału oraz jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość i interpretacja przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

  Problem Resolution Junior Specialist Portuguese Speaker

  Firma: Capgemini Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Krakow

  Who are we looking for? Before you start our induction training we will check if you: are open to start international career have good communication and analytical skills have a client-focus attitude  speak fluent...

  Dodane: dzisiaj

  Digital Workplace Architect (Connected/Smart Office Area)

  Firma: Capgemini Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Krakow

  Who are we looking for? If you are: An experienced Digital Workplace architect with proven track of technical implementations, development of best practices Able to socialize ideas, make recommendations, and gather team consensus...

  Dodane: dzisiaj

  Wiceprezes / Członek Zarządu firmy inżynieryjno – budowlanej

  Firma: CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: Kraków

  Zarządzanie spółką z grupy kapitałowej Control Process i pozyskiwanie kontraktów polegających na budowie pod klucz obiektów w branżach ochrony środowiska, energetyka, przemysł, ropa i gaz Wykształcenie wyższe kierunkowe,...

  Dodane: dzisiaj

  Specjalista ds. zakupów

  Firma: CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: Kraków

  sporządzanie wycen opracowanie planu potrzeb materiałowych, sprzętowych oraz transportowych monitorowanie harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług składanie zamówień do dostawców oraz kontrola nad procesem realizacji kontrola...

  Dodane: dzisiaj

  Asystent Działu Handlowego

  Firma: Apteka Niezapominajka
  Lokalizacja: Kraków

  OPIS STANOWISKA: Przygotowywanie dokumentów, tworzenie zestawień, raportów, analiz, Pomoc w przygotowywaniu umów, pism, Współpraca z hurtowniami i aptekami w zakresie zgodności dostaw z zamówieniem, Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i...

  Dodane: dzisiaj

  Technik - Serwisant

  Firma: Grupa RMF Sp. z o.o., Sp. k.
  Lokalizacja: Kraków

  O stanowisku: Technik-Serwisant stanowi pierwszą linię wsparcia technicznego dla użytkowników. Jest odpowiedzialny za rozwiązywanie podstawowych problemów z oprogramowaniem i sprzętem, zarówno typowym biurowym, jak i specjalistycznym,...

  Dodane: dzisiaj