Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 73651

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- budynek przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kascyjnych oraz bierze udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Orzeka w sprawach dotyczących wstrzymania wykonania decyzji
 • Prowadzi nadzór i monitoruje system informatyczny "SHRiMP"
 • Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwione sprawy w terminie przez naczelników urzędów skarbowych
 • Wdraża i koordynuje w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standartów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów
 • Sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością podległych urzędów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w danym obszarze
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OGŁOSZENIA

  Starszy ekspert skarbowy

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Lokalizacja: Kraków

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych...

  Dodane: 2021-02-23


  PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

  Process Improvement Intern

  Firma: SSW Pragmatic Solutions
  Lokalizacja: Kraków

  Zadania: Projektowanie i budowa aplikacji opartych na Microsoft Power Platform Projektowanie i budowa automatyzacji w Power Automate Uczestnictwo w analizach biznesowych Utrzymanie i wsparcie użytkowników w Microsoft Dynamics 365 for Sales Budowa...

  Dodane: wczoraj

  Specjalista ds. Wsparcia Realizacji

  Firma: Sunday Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: Kraków

  Zakres obowiązków: Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zgłoszenia mikroinstalacji Uzupełnianie dokumentacji powykonawczej Telefoniczna obsługa klienta Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą Współpraca z pozostałymi...

  Dodane: wczoraj