Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 53001

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy ( np. sporządzanie wykazów należności pieniężnych na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, sporządzanie rozdzielników na wydanie odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników cywilnych), w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku ,,A" - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi na ciągach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru. W czasie pracy może wystąpić konieczność przebywania na delegacji w związku z udziałem w pracach komisji do oceny stanu przydatności oraz likwidacji majątku ruchomego, gdzie może wystąpić brak wind, szerokich ciągów komunikacyjnych oraz podjazdów zapewniających swobodne poruszanie się wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zaopatrzenie w odzież ochronną, roboczą, obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, podpisywanie kart obiegowych, wyposażenie nowoprzyjętego pracownika w należne przedmioty zgodnie z obowiązującymi normami lub w przypadku zwolnienia, rozliczenia z posiadanego wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej psów służbowych, sprawdzanie pod względem merytorycznym wykazów naliczonych ryczałtów na wyżywienie psów służbowych oraz faktur za usługi weterynaryjne,
 • sporządzanie wykazów należności pieniężnych (ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) oraz planowanie potrzeb finansowych (planowanie roczne) w zakresie wypłat ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej dla pracowników, prowadzenie kartotek wyposażenia w odzież ochronną, roboczą obuwie robocze i środki higieny osobistej pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie,
 • współpraca z pracownikami Wydziału Prewencji i Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie odpowiedzialnymi za psy służbowe przy określaniu potrzeb finansowych i ich weryfikowaniu, sporządzania rocznych planów wydatków rzeczowych w ramach przydzielonych limitów finansowych w zakresie: usług dot. leczenia psów służbowych, zakupu psów służbowych oraz wypłat ryczałtów pieniężnych na ich wyżywienie,
 • współpraca z magazynierami magazynu mundurowego oraz pracownikiem prowadzącym ewidencję główną odzieży ochronnej i roboczej,
 • uczestniczenie w Komisjach do spraw przeklasyfikowania i likwidacji sprzętu, sporządzanie protokołów stanu technicznego sprzętu, komisyjnie zakwalifikowanego do wycofania z użytkowania,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku stażu pracy w pracy biurowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego MANKO oraz sytemu informatycznego SWOP,
 • obsługa elektronicznego sytemu obiegu dokumentów INTRADOK
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu- Praca poza siedzibą Inspektoratu - kontrolowanie przedsiębiorców na terenie województwa...

Dodane: 2019-09-16


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Customer Order Management with Spanish

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

odpowiedzialność za pełen proces zarządzania produktem (end2end), od przygotowania i tworzenia ofert, aż do wystawiania faktur i kontroli należności, utrzymywanie relacji z klientami biznesowymi i dostawcami, obsługa zapytań dotyczących...

Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Projektów z j. czeskim lub słowackim

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

codzienny kontakt telefoniczny i mailowy z klientami w języku czeskim/słowackim i angielskim, obsługa zapytań dotyczących zamówień i płatności, nadzór merytoryczny i formalny nad dokumentacją, tworzenie raportów i zestawień, ścisła...

Dodane: dzisiaj

Benefits Operations Junior Analyst

Firma: Aon Polska
Lokalizacja: Kraków

Benefits Operations Junior Analyst in Flexible Benefits division will be responsible for daily and timely administration of flexible benefits for UK clients. We expect the ideal candidate to be a quick and dedicated learner with high attention to...

Dodane: wczoraj

CommandCentral Fullstack Developer

Firma: Motorola Solutions Systems Polska
Lokalizacja: Kraków

Company Overview   At Motorola Solutions, we create technologies our customers refer to as their lifeline. Our technology platforms in communications, software, video and services help our customers work safely and more efficiently. Whether its...

Dodane: wczoraj

Online Benefits Administrator

Firma: Aon
Lokalizacja: Kraków

Either youve just graduated or youre looking for a job while you complete your studies. Youre pretty well-organized, speak good English and want the chance to prove yourself in a corporate environment. Is it for you? You like working in local...

Dodane: wczoraj

Pracownik w Zespole Nieruchomości i Kontraktów

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Kraków

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry: zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę zlecenie, przyjazne środowisko pracy, dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego.  Na co dzień jako Pracownik: zajmujesz się...

Dodane: wczoraj