Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 53001

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy ( np. sporządzanie wykazów należności pieniężnych na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, sporządzanie rozdzielników na wydanie odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników cywilnych), w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie, mieszczące się w budynku ,,A" - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi na ciągach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru. W czasie pracy może wystąpić konieczność przebywania na delegacji w związku z udziałem w pracach komisji do oceny stanu przydatności oraz likwidacji majątku ruchomego, gdzie może wystąpić brak wind, szerokich ciągów komunikacyjnych oraz podjazdów zapewniających swobodne poruszanie się wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zaopatrzenie w odzież ochronną, roboczą, obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, podpisywanie kart obiegowych, wyposażenie nowoprzyjętego pracownika w należne przedmioty zgodnie z obowiązującymi normami lub w przypadku zwolnienia, rozliczenia z posiadanego wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej psów służbowych, sprawdzanie pod względem merytorycznym wykazów naliczonych ryczałtów na wyżywienie psów służbowych oraz faktur za usługi weterynaryjne,
 • sporządzanie wykazów należności pieniężnych (ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) oraz planowanie potrzeb finansowych (planowanie roczne) w zakresie wypłat ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej dla pracowników, prowadzenie kartotek wyposażenia w odzież ochronną, roboczą obuwie robocze i środki higieny osobistej pracowników komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie,
 • współpraca z pracownikami Wydziału Prewencji i Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie odpowiedzialnymi za psy służbowe przy określaniu potrzeb finansowych i ich weryfikowaniu, sporządzania rocznych planów wydatków rzeczowych w ramach przydzielonych limitów finansowych w zakresie: usług dot. leczenia psów służbowych, zakupu psów służbowych oraz wypłat ryczałtów pieniężnych na ich wyżywienie,
 • współpraca z magazynierami magazynu mundurowego oraz pracownikiem prowadzącym ewidencję główną odzieży ochronnej i roboczej,
 • uczestniczenie w Komisjach do spraw przeklasyfikowania i likwidacji sprzętu, sporządzanie protokołów stanu technicznego sprzętu, komisyjnie zakwalifikowanego do wycofania z użytkowania,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku stażu pracy w pracy biurowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego MANKO oraz sytemu informatycznego SWOP,
 • obsługa elektronicznego sytemu obiegu dokumentów INTRADOK
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Praktyki w dziale Audytu - program World of Audit

Firma: KPMG
Lokalizacja: Kraków

Czym jest program?   World of Audit to profesjonalny cykl czterech szkoleń, dzięki którym poznasz metody badania sprawozdań finansowych i otrzymasz gwarantowaną ofertę pracy lub praktyk w jednym z siedmiu biur KPMG w Polsce.  ...

Dodane: wczoraj

Ślusarz / Spawacz

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Mechanik / Elektromechanik

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Sprzedawca Salonu Kazar

Firma: KAZAR Footwear Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Naszym pracownikom zapewniamy:Do Twoich zadań będzie należeć: Budowanie trwałych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe standardy obsługi Utrzymywanie kluczowych wskaźników sprzedaży na wymaganym poziomie Przyjmowanie dostaw Dbanie o...

Dodane: wczoraj

Doradca Klienta Indywidualnego

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Dobczyce

Na co dzień jako nasz Doradca: masz bezpośredni kontakt z naszymi klientami zapewniając im kompleksową obsługę,  jesteś profesjonalny i budujesz przyjazne relacje z klientami, pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż...

Dodane: wczoraj

Technik serwisu mobilnego (m/k)

Firma: STRABAG PFS Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Zadania: Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: wykonywanie przeglądów, napraw instalacji niskoprądowych wykonywanie przeglądów, napraw instalacji elektrycznych bieżące prace związane z...

Dodane: wczoraj