Starszy ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74486

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Orzeka w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym dotyczącym wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych i innych należności pieniężnych.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Prowadzi nadzór nad egzekucją administracyjną należności pieniężnych.
 • Rozpatruje zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące spraw egzekucyjnych.
 • Prowadzi listę biegłych skarbowych.
 • Prowadzi nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lub co najmniej rok doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania, konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wnioskow.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Umiejętność redagowania pism.
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionycyh w opisie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OGŁOSZENIA

  Kontroler skarbowy

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Lokalizacja: Kraków

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych...

  Dodane: 2021-02-16


  PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

  Starszy Specjalista ds Ofertowania

  Firma: CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: Kraków

  analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

  Dodane: wczoraj

  Leading Software Engineer / Fullstack Developer (PHP/Vue.js)

  Firma: TeamQuest
  Lokalizacja: Kraków

  Analiza problemów z biznesem i projektowanie rozwiązań Realizacja prac programistycznych Analiza istniejących rozwiązań i proponowanie ulepszeń / optymalizacj Wsparcie dla innych programistów w zespole Współpraca z analitykami i testerami...

  Dodane: wczoraj