Specjalista

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 114562

Warunki pracy

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek Kuratorium przy ul. Mazowiecka 25 ma dziewięć pięter, pracownik  przemieszcza się po wszystkich piętrach (jest winda).

Zakres zadań

 • przygotowuje we współpracy z komórkami organizacyjnymi projekt regulaminu organizacyjnego, inicjuje i opracowuje zmiany w tym zakresie, przygotowuje projekty zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych w urzędzie;
 • prowadzi sprawy związane z zarządzaniem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, remontami, naprawami pomieszczeń i wyposażenia oraz gospodarką samochodową;
 • weryfikuje formularze zgłoszeń wypoczynków przesłanych przez organizatowów wypoczynku ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania w formie wydruku z elektroniczną bazą wypoczynku zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku prowadzonej za pomoca systemu teleinformatycznego przez Ministra Edukacji i Nauki;
 • archiwizuje dokumenty ze stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

  Stażysta

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
  Lokalizacja: Bochnia

  zbieranie i rejestrowanie danych, przyjmowanie i wydawanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie interesantów oraz udzielenie im...

  Dodane: wczoraj

  Asystent do spraw księgowości

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
  Lokalizacja: Bochnia

  gromadzenie i segregowanie dokumentów pod zwględem chronologii i rodzaju; archiwizowanie dowodów księgowych, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej; prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w...

  Dodane: wczoraj