Specjalista

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 114565

Warunki pracy

Praca biurowa. Miejscem pracy archiwisty jest  przestrzeń urzędu. Większość obowiązków nosi znamiona pracy biurowej, wykonywanej przed ekranem komputera, lub przy wykorzystaniu urządzeń biurowych. Podstawowe obowiązki to porządkowanie akt w magazynach, układanie akt na regałach (stałych). Wykonując czynności w magazynie pracownik korzysta ze środków ochrony indywidualnej. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim.   Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych (przejmowanie dokumentów ze zlikwidowanych szkół ) poza siedzibą urzędu. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów z klientami korzystającymi z zasobów archiwum. Sporadyczna opieka się praktykantami lub stażystami.  Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się w budynku przy Al. Solidarności 5-9, jest winda z podjazem.

Zakres zadań

 • prowadzi pracę magazynie zamiejscowym Archiwum Zakładowego w Tarnowie,
 • przejmuje właściwie opracowaną dokumentację z komórek organizacyjnych oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do Archiwum Zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych; współpracuje, udzielając także instruktażu z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego przygotowania akt do przekazania do Archiwum Zakładowego;
 • przechowuje, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi pełną jej ewidencję oraz udostępnia dokumentację na żądanie komórek organizacyjnych;
 • przekazuje materiały archiwalne do właściwego miejscowo archiwum narodowego;
 • przygotowuje dokumentację archiwalną w celu wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów zlikwidowanych szkół i placówek oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu z pracy w Kuratorium Oświaty, SN i zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie historii z archiwistyką lub inne ale z kursem archiwisty I stopnia lub studiami podyplomowymi w zakresie archiwistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze na stanowisku o podobnym lub zbliżonym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość instrukcji kancelaryjnej, w tym zapisów dotyczących archiwizacji;
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy samodzielnej
 • umiejętność obsługi urządzeń informatycznych
 • znajomość prawa w zakresie ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Stażysta

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

zbieranie i rejestrowanie danych, przyjmowanie i wydawanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie interesantów oraz udzielenie im...

Dodane: wczoraj

Asystent do spraw księgowości

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

gromadzenie i segregowanie dokumentów pod zwględem chronologii i rodzaju; archiwizowanie dowodów księgowych, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej; prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w...

Dodane: wczoraj