Specjalista

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 114568

Warunki pracy

Wyjazdy służbowe , w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzedu czynności o charakterze statycznym przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim.  Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.  Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 52, II i IV piętro, bez windy i podjazdu.

Zakres zadań

  • wykonuje zadania z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli w celu realizacji zadań Małopolskiego Kuratora Oświaty wynikające z ustawy Karta Nauczyciela: awans zawodowy ( prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego), udział w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora.
  • zbiera z terenu delegatury i opracowuje informacje ze szkół i placówek oraz przekazuje zwrotne informacje do tych szkół i placówek, przygotowuje propozycje pism, decyzji i postanowień Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach wynikających ze sprawowanego nadzoru innego niż pedagogiczny.
  • przygotowuje z terenu delegatury analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, udziela informacji dotyczących w szczególności: przepisów prawa oświatowego, kompetencji i zadań Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość pakietu MS Office,
  • komunikatywność, rzetelność, dokładność, obowiązkowość;
  • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
  • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Stażysta

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

zbieranie i rejestrowanie danych, przyjmowanie i wydawanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie interesantów oraz udzielenie im...

Dodane: wczoraj

Asystent do spraw księgowości

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

gromadzenie i segregowanie dokumentów pod zwględem chronologii i rodzaju; archiwizowanie dowodów księgowych, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej; prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w...

Dodane: wczoraj