Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74910

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie utrzymania obiektów służbowych. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • samodzielne pełni nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowuje, opracowuje dane techniczno-finansowe, na podstawie których sporządzane są plany i harmonogramy przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych,,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • przygotowuje opracowania programowe w tym m.in.: programy inwestycyjne dla zadań inwestycyjnych oraz programy funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo - prawne oraz przygotowuje roczne i wieloletnie plany inwestycji i remontów,
 • analizuje i przekłada propozycje nowych rozwiązań w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów oraz opracowuje programy funkcjonalno-użytkowe remontów i inwestycji obiektów Policji,
 • wykonuje kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z równoczesnym przekładaniem propozycji dalszego postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych.
 • sporządza wnioski i zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót budowlanych,
 • weryfikuje opracowania przygotowane przez biura projektów w tym dokumentacji budowlanej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania BIMestiMate.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru,
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

IT Analyst with Russian & English

Firma: HCL Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Tasks: As an IT Helpdesk Analyst with HCL Technologies , you will perform a support role for the Russian-speaking customers on helpdesk queries, equipment configuration, back up maintenance, software installing/de-installing. Your main aim will...

Dodane: dzisiaj

Contracts & Claim Manager

Firma: NES Global Talent
Lokalizacja: Kraków

To add and maximize value to the Site Team and the construction process by taking a proactive involvement in all matters relating to contractual entitlements, risk, planning, measurement and valuation and contractual correspondence. To maximize...

Dodane: dzisiaj