Specjalista ds. Technicznych z doświadczeniem przy remoncie kotłów i urządzeń pomocniczych kotła

Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe ”MEGA – REM” Sp. z o.o. – firma świadcząca usługi

remontowe oraz modernizacyjne dla przemysłu energetycznego poszukuje pracownika na

stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych z doświadczeniem przy remoncie kotłów i urządzeń pomocniczych kotła
Miejsce pracy: Kraków
Główne zadania na stanowisku:
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do realizacji umów,
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy powierzonej do realizacji,
 • Monitorowanie i nadzór nad prawidłowością specyfikacji technicznych,
 • Odpowiedzialność za terminowe i jakościowe wykonanie powierzonych zadań,
 • Branie udziału w przygotowywaniu i tworzeniu ofert oraz umów Spółki,
 • Współpraca z działem kosztorysowania i ofert.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – techniczne preferowane kierunki mechaniczne, energetyczne lub pokrewne,
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywanie zadań,
 • Umiejętność komunikowania się i współpracy z przedstawicielami Inwestora,
 • Dyspozycyjność pozwalająca na wyjazdy służbowe krótko i długoterminowe,
 • Umiejętności czytania dokumentacji projektowej,
 • Mile widziane inne pomocne uprawnienia i umiejętności (Świadectwo kwalifikacyjne).
Oferujemy: 
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,,
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Asystent / Specjalista ds. Księgowości

Firma: WBS Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Miejsce pracy: Kraków (woj. małopolskie) Zakres obowiązków: Wspieranie Działu Księgowego / Finansów w zakresie administracji dokumentacją, obiegu dokumentów. Bieżące księgowanie wszystkich rodzajów dokumentów. Wystawianie dokumentów...

Dodane: dzisiaj

Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Firma: Budimex SA
Lokalizacja: Kraków

Twoje przyszłe zadania: Realizacja procesu zatrudniania, przeprowadzania zmian w warunkach zatrudnienia oraz rozwiązywania umów. Odpowiedzialność za proces naliczenia i wypłaty wynagrodzeń. Ustalanie uprawnień pracowniczych zgodnie z...

Dodane: dzisiaj