Senior Front End Developer

Senior Front End Developer
[online recruitment]
Location: Krakow
Reference number: VR-55333
Project Description:

A world leading provider of sample and assay technologies for molecular diagnostics, applied testing, academic and pharmaceutical research is growing its software development department in Wroclaw. You have a chance to become a part of the agile team, focused on development and integration of software layer for companys life sciences and healthcare products.

Delivering high quality TypeScript, JavaScript, HTML and CSS code.

Identifying bottlenecks and bugs, proposing solutions to these problems and finding further improvements.

Defining core technologies and best practices for Front End Development.

Planning, developing, testing and documenting design implementations as a part of the Scrum team.

Communicating effectively with other developer teams, providing technical consultations.

Responsibilities

Working with projects for both internal users and customers, developing general modules that can be used by a wide range of our applications.

Designing interfaces and information architecture.

Designing and participation in the implementation of complex, responsive features and rich data visualization tools.

Delivering high quality TypeScript, JavaScript, HTML and CSS code.

Identifying bottlenecks and bugs, proposing solutions to these problems and finding further improvements.

Defining core technologies and best practices for Front End Development.

Planning, developing, testing and documenting design implementations as a part of the Scrum team.

Communicating effectively with other developer teams, providing technical consultations.

Skills

At least 4 years of experience as front end developer.

Strong understanding of TypeScript and JavaScript, knowledge of Angular (from 7 up to 10), RxJS, REST API

Excellent HTML and CSS skills (SCSS, BEM, Bootstrap).

Experience in working on Responsive Web Design.

Experience with unit testing, preferably Jasmine/Karma.

Experience with cross-browser compatibility (IE11, Chrome, Safari).

Experience with Agile software development.

Experience with Continuous Integration / Continuous Deployment.

Understanding Usability and User Experience principles.

Familiarity with mockup tools (Sketch, Figma).

Familiarity with version control systems (preferably git)

Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Front-end Developer

Firma: Luxoft

Lokalizacja: Krakow

Development and maintenance of various projects on different levels of complexity (landing pages, corporate websites, web apps, etc.). Support for already implemented projects. Development of new modules and features for internal websites and...

Dodane: 2021-03-03

POWIĄZANIE POSZUKIWANIA

Luxoft PUP Wieczysta

PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

App Developer

Firma: Power Media
Lokalizacja: Kraków

Dla naszego Klienta - firmy dostarczającej rozwiązania umożliwiające poprawę procesów produkcyjnych oraz automatyzację linii montażowych, który tworzy indywidualne rozwiązania, oprogramowania mobilne i systemy wbudowane dla swoich...

Dodane: wczoraj

Starszy Specjalista ds Ofertowania

Firma: CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: Kraków

analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

Dodane: wczoraj