Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 114340

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

  • prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
  • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
  • prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego w tym: ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dn. 29.07.1994 r. o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.22.08.2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
  • Wymagana jest grzeczność i uprzejmość
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Stażysta

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

zbieranie i rejestrowanie danych, przyjmowanie i wydawanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie interesantów oraz udzielenie im...

Dodane: wczoraj

Asystent do spraw księgowości

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Lokalizacja: Bochnia

gromadzenie i segregowanie dokumentów pod zwględem chronologii i rodzaju; archiwizowanie dowodów księgowych, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej; prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w...

Dodane: wczoraj