Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olkusz
Ogłoszenie o naborze Nr 91706

Warunki pracy


 • Praca jednozmianowa wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy.

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała - pozycja siedząca.

 • Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

 • Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

 • Pomieszczenie biurowe usytuowane na poziomie + 4 budynku Komendy.

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację dotyczącą spraw poszukiwawczych: procesowych, operacyjnych, poszukiwań osób zaginionych oraz postępowań w przypadku ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok, w celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności czynności poszukiwawczych prowadzonych przez Policję.
 • Dokonuje niezwłocznej rejestracji podstaw poszukiwawczych oraz wszelkich zmian dotyczących podstaw prawnych, wyrejestrowuje poszukiwania zakończone lub odwołane, wprowadza fotografie osób poszukiwanych i zaginionych, w policyjnym systemie informatycznym, w celu bieżącej aktualizacji bazy danych i zwiększenia skuteczności realizowanych spraw poszukiwawczych.
 • Analizuje dokumentację spraw poszukiwawczych, w szczególności pod kątem faktycznych podstaw prawnych, przebiegu czynności poszukiwawczych w celu ustalenia ich dotychczasowej poprawności i wytyczania dalszych kierunków postępowania.
 • Współpracuje z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KPP w Olkuszu i podległych Komisariatów Policji w celu wymiany informacji oraz koordynacji działań w prowadzonych sprawach poszukiwawczych.
 • Przygotowuje działania poszukiwawcze na terenie działania KPP w Olkuszu, w szczególności cykliczne akcje „Poszukiwany”, prowadzi systematyczną wymianę informacji z innymi jednostkami policji i podmiotami poza policyjnymi w celu zapewnienia skuteczności działań poszukiwawczych i wsparcia bieżącej współpracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, korzystania z internetu, w tym obsługi poczty elektronicznej oraz specjalistycznych aplikacji komputerowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów: ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów resortowych w sprawie prowadzenia poprzez policję poszukiwań osób
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Obowiązkowość
 • Sumienność i dokładność
 • Myślenie analityczne
 • Dążenie do rozwoju zawodowego
 • Chęć dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w sporządzaniu projektów instalacji technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków i/lub uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków, w tym opracowanie modeli 3D oraz rysunków 2D; Przygotowywanie...

Dodane: dzisiaj

Pracownik Serwisu Technicznego

Firma: LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Zakres obowiązków: Zapewnienie obsługi technicznej placówek Grupy LUX MED w podległym regionie - woj. małopolskie, świętokrzyskie; Usuwanie drobnych usterek i bieżących awarii, wykonywanie podstawowych prac naprawczych: ślusarskich,...

Dodane: dzisiaj