Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76327

Warunki pracy

Praca systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennnie. Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Obsługa klientów zewnętrznych oraz przeprowadzanie kontroli. Praca wymagająca dużej odporoności na stres oraz dyspozycyjności.


Praca w budynku urzędu. Budynek jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • bierze udział w przeprowadzaniu kontroli w zespołach kontrolujących na obszarze podległym właściwości Dyrektora OUP w Krakowie, w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych
 • bierze udział w przygotowywaniu planów kontroli, zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz innej dokumentacji
 • sporządza protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, opracowuje dane statystyczne z przeprowadzonych kontroli
 • monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych
 • udziela informacji w zakresie przeprowadzanych kontroli
 • udziela informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia do rejestru znaków imiennych
 • prowadzi samochód służbowy przy wyjazdach na kontrolę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz.U.z 2020 poz. 1365)
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2020r. poz.256,695,1298,2320; z 2021r. poz. 54,187), ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz.162)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B - czynne
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Odporność na stres
 • Uczciwość, dokładność i staranność
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • Umiejętność komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor wojewódzki

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (kierownicy jednostek szkolących, kierownicy specjalizacji w celu załatwienia spraw związanych z finansowaniem dodatku dla kierowników specjalizacji). W...

Dodane: 2021-04-08


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń

Firma: ista Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Zapewnienie jakości i terminowości usług odczytowych i rozliczeniowych u Klienta Utrzymywanie pozytywnych relacji z dedykowanymi Klientami - kontakt telefoniczny i mailowy Udzielanie odpowiedzi na pytania Klientów Znajdowanie optymalnych...

Dodane: dzisiaj

Cyber Security Solution Architect

Firma: Capgemini
Lokalizacja: Kraków

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online Remote work possible from Poland only About us A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront of...

Dodane: dzisiaj