Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76198

Warunki pracy

Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa wykonywana z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Kontakty ze stronami postępowań oraz pracownikami innych urzędów. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych miedzy pokojami i piętrami w obrębie urzędu. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w działaniach inspekcyjno-kontrolnych obiektów i robót budowlanych w sprawie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, w celu sprawdzenia sposobu wywiązywania się uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów z obowiązków ustawowych,
 • współuczestniczy w kontrolach, w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych ostatecznymi rozstrzygnięciami administracyjnymi Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
 • przygotowuje i opracowuje projekty decyzji i postanowień, w celu przedłożenia do podpisu kierownikowi zespołu lub naczelnikowi Wydziału,
 • gromadzi, zbiera, kompletuje, prowadzi korespondencję urzędową w postępowaniach prowadzonych przez Wydział, w zakresie niezastrzeżonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, w celu kompletowania materiału dowodowego,
 • dokonuje sprawdzeń uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego, w celu realizacji przepisów prawa budowlanego,
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające i przygotowuje projekt wniosku w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w celu skierowania wniosku do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • współuczestniczy w przyjmowaniu strony w sprawach będących przedmiotem postępowań, w celu udostępnienia akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień,
 • prowadzi sprawozdawczość Wydziału oraz rejestry w celu prawidłowego kompletowania dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętności redakcyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania wzór oświadczenia pod linkiem https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OGŁOSZENIA

  Inspektor

  Firma: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

  Lokalizacja: Kraków

  Warunki pracy Praca systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennnie. Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Obsługa klientów zewnętrznych oraz...

  Dodane: 2021-04-09


  PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

  HR Processes Administrator with Spanish

  Firma: Aon
  Lokalizacja: Kraków

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you...

  Dodane: dzisiaj

  HR Processes Administrator - Background Check

  Firma: Aon
  Lokalizacja: Kraków

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you...

  Dodane: dzisiaj