Inspektor

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74266

Warunki pracy

Zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego, w celu właściwego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz jednostek Policji nadzorowanych przez Komendę, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych, w celu zapewnienia pracownikom oraz innym osobom objętych opieką socjalną KMP w Krakowie możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Praca administracyjno-biurowa, 


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi gospodarkę materiałową (przychodowo-rozchodową) papieru, materiałów kancelaryjno-biurowych, druków i formularzy policyjnych, w tym druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzi ewidencję pomocniczą Wydziału Wspomagajacego w zakresie sprzętu w użytkowaniu i wyposażenia oraz bieżącą aktualizację tzw. konta osobistego z wpisanym sprzętem i wyposażeniem przeznaczonym do indywidualnego użytkowania pracowników i policjantów Wydziału. Sporządza i bieżąco aktualizuje karty inwentarzowe ze sprzętem i wyposażeniem znajdujacym się w poszczególnych pomieszczeniach Wydziału,
 • Nalicza i weryfikuje wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także opracowuje projekty planów oraz zasad działalności socjalnej (na podstawie analizy wydatków),
 • Organizuje i koordynuje dostawy materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków,
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzi rejestr przyjętych darowizn przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finasach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność koordynowania, komunkowania się, organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • Umiejętność liczenia i pracy przy komputerze
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel
 • Umiejętność redagowania pism
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor zakładów górniczych

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy, • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów...

Dodane: 2021-02-25


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Senior Data Engineer

Firma: Luxoft
Lokalizacja: Krakow

New features development Code review Collaboration with client Bug fixing Hadoop, Spark, Scala, Hive, Good OOP and functional programming concepts Good to have skills:

Dodane: dzisiaj

IT Analyst with Russian & English

Firma: HCL Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Tasks: As an IT Helpdesk Analyst with HCL Technologies , you will perform a support role for the Russian-speaking customers on helpdesk queries, equipment configuration, back up maintenance, software installing/de-installing. Your main aim will...

Dodane: dzisiaj