Inspektor

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74290

Warunki pracy

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym sprawowanie nadzoru oraz monitorowanie sposobu realizacji tych zadań w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w KMP w Krakowie. Przewodniczenie pracom komisji ustalających przyczyny oraz okoliczności wypadków funkcjonariuszy KMP w Krakowie oraz udzial w realizacji postępowań powypadkowych pracowników KMP w Krakowie. Praca administracyjno-biurowa.


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych,


- praca częściowo w terenie (realizacja oględzin miejsc zdarzeń, stanu technicznego maszyn i urządzeń, przeprowadzanie kontroli w zakresie bhp, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp).

Zakres zadań

 • Przewodniczy pracom komisji ustalających przyczyny oraz okoliczności wypadków policjantów KMP w Krakowie. Opracowuje i przekazuje dokumentację postępowań powypadkowych do Rejonowej Komisji Lekarskiej. Udzial w realizacji postępowań powypadkowych pracowników Policji. Opracowuje i przekazuje dokumentację postępowań powypadkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Opracowuje oraz sporządza programy szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu ogólnego dla poszczególnych stanowisk służby i pracy oraz przeprowadza szkolenia w tym zakresie;
 • Uczestniczy w opracowaniu oraz aktualizacji analizy i oceny ryzyka zawodowego/identyfikacji zagrożeń na stanowiskach służby/pracy;
 • Kontroluje warunki służby/pracy oraz zasady przestrzegania przez policjantów i pracowników przepisów bhp;
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków służby/pracy, badań środowiska pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, profilaktycznych badań lekarskich;
 • Uczestniczy w opracowaniu instrukcji i procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach służby/pracy;
 • Kontroluje zaopatrzenie policjantów i pracowników w odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji;
 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bhp, znajomość przepisów kpa, umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów;
 • Obiektywizm i wnikliwość w ocenie faktów;
 • Umiejętność obsługi pakietu Ms Office.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor zakładów górniczych

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy, • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów...

Dodane: 2021-02-25


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds Ofertowania

Firma: CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: Kraków

analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

Dodane: wczoraj

Pracownik Działu Rekrutacji i Technicznego

Firma: Grupa MGN
Lokalizacja: Kraków

Poszukujemy do naszego zespołu pracownika do działu rekrutacji/technicznego Opis stanowiska: Praca przy pozyskiwaniu oraz rekrutowaniu pracowników (specjalistyczne zawody przemysłu ciężkiego) Opieka i utrzymanie stałego kontaktu z...

Dodane: wczoraj