Inspektor ds. realizacji projektów inwestycyjnych w wydziale inwestycji

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Inspektor ds. realizacji projektów inwestycyjnych w wydziale inwestycji
Miejsce pracy: Skawina
Numer: StPr/2021-03-16/0527
OBOWIĄZKI:
Koordynowanie prac zespołu projektowego ds. realizacji inwestycji.Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlany wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do używania.Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.Koordynacja prac inspektorów nadzoru wszystkich branż, w tym organizacja rad budowy.Przygotowanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji porozumień i umów zawieranych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.Przygotowanie i prowadzenie procedury dla udzielenia zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań Wydziału zgodnie z regulaminem udzielania zamówień.Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim oraz innymi urzędami w zakresie monitorowania postępowań prowadzonych na wniosek Gminy w ramach zadań realizowanych przez Wydział.Udział w: przygotowaniu materiałów do zlecanych opracowań projektowych, opiniowaniu dokumentacji projektowej, pracy z projektantem zadania inwestycyjnego w czasie przygotowania dokumentacji, przygotowaniu materiałów przetargowych i umów, komisjach odbiorowych i przetargowych, przekazywaniu protokolarnych placu budowy, przygotowaniu sprawozdawczości i rozliczeń w odniesieniu do realizowanej inwestycji.Bieżąca obsługa administracyjna Wydziału (w tym archiwizacja wytworzonej dokumentacji), prowadzenie teczek rzeczowych akt oraz haseł kwalifikacyjnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.Raportowanie przełożonym o stanie prac objętych zakresem czynności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole


Wymagania inne:

doświadczenie w pracy zespołowej,samodzielność działania, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,wysoki poziom motywacji, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym ds. realizacji inwestycji,doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych

Miejsce pracy:

Skawina


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Powiatu KrakowskiegoPODOBNE OGŁOSZENIA

Sprzątaczka

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, wymiar czasu pracy 80h/m-c Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Dodane: wczoraj

POWIĄZANIE POSZUKIWANIA

PUP Skawina Bochnia Gorlice Zakopane

PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Firma: PGE Energia Ciepła S.A.
Lokalizacja: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za : obsługę incydentów cyberbezpieczństwa, analizę działania złośliwego oprogramowania, budowę i aktualizację procedur, instrukcji, zarządzanie podatności, monitorowanie logów...

Dodane: dzisiaj

Account Manager

Firma: Orange Polska S.A.
Lokalizacja: Kraków

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego...

Dodane: dzisiaj