Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 82251

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ,


- horyzont czasowy planowania – powyżej 1 kwartału do jednego roku


- kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu :


- kontakty z wykonawcą robót utrzymaniowych w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz monitorowania postępu prac,


- Kontakty z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,


- Kontakty z instytucjami właściwymi terytorialnie w sprawach związanych z decyzjami, pozwoleniami, umowami, uzgodnieniami i kontrolami


- Kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie:  z zespołem ds. zarządzania tunelem


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- praca w terenie (możliwe pod ruchem)


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą kontrolę funkcjonowania systemów informatycznych i automatyki w tunelach drogowych zlokalizowanych na obszarze działania Oddziału wraz z przyległymi odcinkami drogowymi, zadanie realizowane w ramach programów rządowych.
 • Kontroluje poprawność wykonywania prac serwisowych przez służby (firmy) wykonawcze.
 • Współpracuje z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu w ciągu.
 • Konsultuje i planuje inwestycje związane z funkcjonowaniem tuneli drogowych.
 • Współpracuje z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prowadzi wymaganą sprawozdawczość
 • Przygotowuje propozycję robót z zakresu prowadzonych zadań.
 • Kontroluje poprawność działania sterowania systemów tunelowych takich jak: sterowanie i wizualizacja tunelu, wentylacja, oświetlenie, łączność radiowa, łączność alarmowa i teletechniczna, monitoring wizyjny i wideo detekcja, detekcja i sygnalizacja pożaru, wyposażenie komunikacyjne, nagłośnienie.
 • Współpracuje z Zespołem ds. zarządzania tunelem w zakresie rozpatrywania oraz analizowania wniosków składanych przez zewnętrzne podmioty w zakresie poprawności działania systemów w tunelach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku: informatyka, automatyka, teletechnika.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień z zakresu informatyki, automatyki, teletechniki dotyczących systemów informatycznych w tunelach drogowych
 • Uprawnienia budowlane – teletechniczne
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • znajomość topografii lokalnego terenu,
 • znajomość funkcjonowania tuneli drogowych,
 • znajomość zagadnień z branży teletechnicznej, informatyki i automatyki z zakresu zastosowania systemów informatycznych w tunelach drogowych; np. systemu zasilania, sterowania i bezpieczeństwa w tunelach drogowych
 • znajomość oprogramowania AutoCad,
 • znajomość zasad działania oraz diagnostyki sieci przemysłowych (kablowych oraz światłowodowych),
 • umiejętność programowania sterowników PLC oraz podstawowa znajomość budowy systemów SCADA,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, kreatywność,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym, w tym dobra znajomość programów Pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP „E” do 1 kV
 • doświadczenie zawodowe z zakresu wykorzystania systemów informatycznych i automatyki w tunelach drogowych
 • doświadczenie zawodowe z zakresu programowania sterowników PLC
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Asystent

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

wg. harmonogramu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Dodane: 2021-09-18


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

ISO Integrated Management System Coordinator

Firma: Motorola Solutions Systems Polska
Lokalizacja: Kraków

Company Overview At Motorola Solutions, we create technologies our customers refer to as their lifeline. Our technology platforms in communications, software, video and services help our customers work safely and more efficiently. Whether it’s...

Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta - Sprzedawca

Firma: Lelomi
Lokalizacja: Kraków

Lelomi poszukuje pracownika na stanowisko Doradca Klienta - Sprzedawca do nowo otwieranego sklepu z asortymentem (premium) dla dzieci i mam w Galerii Krakowskiej w Krakowie. Zakres obowiązków: prezentacja i doradztwo w zakresie oferowanej gamy...

Dodane: dzisiaj