Główny specjalista

Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 73546

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz formułowania wniosków w celu poprawy warunków pracy
  • Przeprowadzanie instruktaży ogólnych dla nowo przyjmowanych pracowników w celu zapoznania ich z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ogólnym i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
  • Dokonywanie identyfikacji zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy w celu umożliwienia pracodawcy podjęcia skutecznych środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
  • Współdziałanie z lekarzem medycyny pracy w celu zapewnienia właściwej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i przeprowadzanie kontroli ich realizacji w celu zapewnienia optymalnej ochrony życia i zdrowia pracowników.
  • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu dostarczenia pracodawcy informacji o stanie bhp w urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w służbie bhp
  • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Znajomość aktów prawnych regulujących działalność urzędu.
  • Rzetelność
  • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
  • Poszukiwanie informacji
  • Współpraca
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja pisemna
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Orientacja na klienta/interesanta.
  • Myślenie analityczne.
  • Negocjowanie.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Starszy referent

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Zadania dominujące i najczęściej...

Dodane: 2021-02-18


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds Ofertowania

Firma: CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: Kraków

analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

Dodane: dzisiaj

Pracownik Działu Rekrutacji i Technicznego

Firma: Grupa MGN
Lokalizacja: Kraków

Poszukujemy do naszego zespołu pracownika do działu rekrutacji/technicznego Opis stanowiska: Praca przy pozyskiwaniu oraz rekrutowaniu pracowników (specjalistyczne zawody przemysłu ciężkiego) Opieka i utrzymanie stałego kontaktu z...

Dodane: dzisiaj