Główny księgowy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52919

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
1. praca administracyjno - biurowa,
2. praca w siedzibie urzędu - stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
2. budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, przede wszystkim w oparciu o przepisy odnoszące się do sfery gospodarki finansów publicznych oraz prawo zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Przygotowywanie planów finansowych oraz ich projektów
 • Wykonywanie dyspozycji dotyczących środków pieniężnych Urzędu
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Urzędu
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji celowych, podatków, zobowiązań ZUS, rozliczenia projektów UE
 • Organizowanie pracy i pełnienie nadzoru merytorycznego nad wykonywanym zakresem czynności podległych pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ,policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości - spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia i stażu pracy określonych w art. 54 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. 2017, poz. 2077).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości polegająca na prowadzeniu ksiąg rachunkowych tj. wykonywaniu samodzielnie co najmniej jednej z czynności, w szczególności polegających na:
- kwalifikowaniu dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych, a także, jeżeli nie wynika to z techniki dokonywania zapisów, określaniu sposobu ujęcia dowodów księgowych w tych księgach,
- kontroli poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym,
- sporządzaniu oraz kontroli sprawozdań finansowych, do których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych i zasad wykorzystywania środków unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu WFK Finansowo-Księgowy
 • Znajomość obługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Firma: AMS CONSULT Sp. z o. o.

Lokalizacja: Kraków

Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi Sporządzenie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości Sporządzanie analiz finansowych, zestawień i sprawozdań...

Dodane: 2019-09-16


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Customer Order Management with Spanish

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

odpowiedzialność za pełen proces zarządzania produktem (end2end), od przygotowania i tworzenia ofert, aż do wystawiania faktur i kontroli należności, utrzymywanie relacji z klientami biznesowymi i dostawcami, obsługa zapytań dotyczących...

Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Projektów z j. czeskim lub słowackim

Firma: Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: Kraków

codzienny kontakt telefoniczny i mailowy z klientami w języku czeskim/słowackim i angielskim, obsługa zapytań dotyczących zamówień i płatności, nadzór merytoryczny i formalny nad dokumentacją, tworzenie raportów i zestawień, ścisła...

Dodane: dzisiaj

Benefits Operations Junior Analyst

Firma: Aon Polska
Lokalizacja: Kraków

Benefits Operations Junior Analyst in Flexible Benefits division will be responsible for daily and timely administration of flexible benefits for UK clients. We expect the ideal candidate to be a quick and dedicated learner with high attention to...

Dodane: wczoraj

CommandCentral Fullstack Developer

Firma: Motorola Solutions Systems Polska
Lokalizacja: Kraków

Company Overview   At Motorola Solutions, we create technologies our customers refer to as their lifeline. Our technology platforms in communications, software, video and services help our customers work safely and more efficiently. Whether its...

Dodane: wczoraj

Online Benefits Administrator

Firma: Aon
Lokalizacja: Kraków

Either youve just graduated or youre looking for a job while you complete your studies. Youre pretty well-organized, speak good English and want the chance to prove yourself in a corporate environment. Is it for you? You like working in local...

Dodane: wczoraj

Pracownik w Zespole Nieruchomości i Kontraktów

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Kraków

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry: zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę zlecenie, przyjazne środowisko pracy, dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego.  Na co dzień jako Pracownik: zajmujesz się...

Dodane: wczoraj