Główny księgowy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52919

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
1. praca administracyjno - biurowa,
2. praca w siedzibie urzędu - stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
2. budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, przede wszystkim w oparciu o przepisy odnoszące się do sfery gospodarki finansów publicznych oraz prawo zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Przygotowywanie planów finansowych oraz ich projektów
 • Wykonywanie dyspozycji dotyczących środków pieniężnych Urzędu
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Urzędu
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji celowych, podatków, zobowiązań ZUS, rozliczenia projektów UE
 • Organizowanie pracy i pełnienie nadzoru merytorycznego nad wykonywanym zakresem czynności podległych pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ,policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości - spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia i stażu pracy określonych w art. 54 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. 2017, poz. 2077).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości polegająca na prowadzeniu ksiąg rachunkowych tj. wykonywaniu samodzielnie co najmniej jednej z czynności, w szczególności polegających na:
- kwalifikowaniu dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych, a także, jeżeli nie wynika to z techniki dokonywania zapisów, określaniu sposobu ujęcia dowodów księgowych w tych księgach,
- kontroli poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym,
- sporządzaniu oraz kontroli sprawozdań finansowych, do których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych i zasad wykorzystywania środków unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu WFK Finansowo-Księgowy
 • Znajomość obługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
APLIKUJ TERAZ


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Praktyki w dziale Audytu - program World of Audit

Firma: KPMG
Lokalizacja: Kraków

Czym jest program?   World of Audit to profesjonalny cykl czterech szkoleń, dzięki którym poznasz metody badania sprawozdań finansowych i otrzymasz gwarantowaną ofertę pracy lub praktyk w jednym z siedmiu biur KPMG w Polsce.  ...

Dodane: wczoraj

Ślusarz / Spawacz

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Mechanik / Elektromechanik

Firma: SAW-TRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lokalizacja: Kraków

wykształcenie kierunkowe z udokumentowaną praktyką w zawodzie umiejętność pracy zarówno w zespole jak i na samodzielnym stanowisku zaangażowanie dyspozycyjność

Dodane: wczoraj

Sprzedawca Salonu Kazar

Firma: KAZAR Footwear Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Naszym pracownikom zapewniamy:Do Twoich zadań będzie należeć: Budowanie trwałych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe standardy obsługi Utrzymywanie kluczowych wskaźników sprzedaży na wymaganym poziomie Przyjmowanie dostaw Dbanie o...

Dodane: wczoraj

Doradca Klienta Indywidualnego

Firma: PKO Bank Polski
Lokalizacja: Dobczyce

Na co dzień jako nasz Doradca: masz bezpośredni kontakt z naszymi klientami zapewniając im kompleksową obsługę,  jesteś profesjonalny i budujesz przyjazne relacje z klientami, pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż...

Dodane: wczoraj

Technik serwisu mobilnego (m/k)

Firma: STRABAG PFS Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kraków

Zadania: Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: wykonywanie przeglądów, napraw instalacji niskoprądowych wykonywanie przeglądów, napraw instalacji elektrycznych bieżące prace związane z...

Dodane: wczoraj