Asystent/adiunkt

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Asystent/adiunkt
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/21/0706
OBOWIĄZKI:
Rozwijanie twórczości naukowej, pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych przez ich publikowanie Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie swojej specjalności Uczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych realizowanych przez Instytut Realizacja celów i zadań Instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki Wykonywanie zadań związanych z obsługą prac wynikających z działalności Instytutu Uczestniczenie w pracach terenowych na obiektach badawczych Uczestniczenie w seminariach i konferencjach dotyczących zagadnień realizowanych w Instytucie Sporządzanie odpowiednich sprawozdań rocznych i okresowych z realizowanych prac w zadaniach badawczych Udział w komisjach merytorycznych Instytutu Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Reprezentowanie Instytutu w kwestiach merytorycznych dotyczących swojej specjalności Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości i terminowości wykonywania przydzielonych zadań Podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowychZgłoszenie winno zawierać: list motywacyjny skierowany do dyrektora Instytutu życiorys (CV) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej ewentualnie kopię dyplomu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne oświadczenie o znajomości języków obcych inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 1781)Termin i miejsce składania aplikacjiDokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej itepkrak@itp.edu.pl do dnia 17.02.2021.Dodatkowe informacjeRozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z kandydatami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.WYNAGRODZENIE DO UZGODNIENIA.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

ukończone studia magisterskie lub w trakcie ostatniego roku studiów w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku) lub w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych. Wymagania niezbędne: biegła obsługa komputera, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wymagania dodatkowe: znajomość metodyki analiz chemicznych wody i gleby potwierdzona gotowością do podjęcia pracy w laboratorium chemicznym, ogólne zainteresowanie pracą naukowo-badawczą, predyspozycje do wyjazdów terenowych celem pobierania próbek, czynne prawo jazdy kategorii B, brak przeciwwskazań do zaliczenia testów psychotechnicznych związanych ze służbowym kierowaniem samochodami kat. B, umiejętność syntetyzowania danych, umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność, znajomość oprogramowania MS Office, mocnym atutem będzie znajomość oprogramowania statystycznego oraz GIS

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w KrakowiePODOBNE OGŁOSZENIA

Starszy menedżer ds.projektów

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Starszy Menedżer ds.Projektów inicjuje oraz zarządza projektami. Jest odpowiedzialny za podejmowania strategicznych decyzji. Zarządza relacjami z business partnerami, a także sponsorami na wysokim szczeblu. Zajmuje sie całościowym...

Dodane: wczoraj

POWIĄZANIE POSZUKIWANIA

PUP Kraków Tarnów Nowy Sącz Oświęcim

PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Magazynier

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Lokalizacja: Kraków

wg. harmonogramu

Dodane: dzisiaj

Pracownik obsługi biurowej

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Lokalizacja: Kraków

wg. harmonogramu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Dodane: dzisiaj