Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 78772

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,

 • przeglądanie dokumentacji projektowej w dużym formacie w pozycji pochylonej,

 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,

 • dopuszczony rotacyjny system pracy zdalnej,

 • wyjazdy służbowe.


 


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z opiniowaniem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy jest RDOŚ.
 • Przygotowuje comiesięczne sprawozdania z prowadzonych na stanowisku postępowań związanych z opiniowaniem, uzgadnianiem warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydawanych decyzji środowiskowych.
 • Udziela dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie spraw w formie ustnej i telefonicznej.
 • Wykonuje zadania wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor wojewódzki

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (kierownicy jednostek szkolących, kierownicy specjalizacji w celu załatwienia spraw związanych z finansowaniem dodatku dla kierowników specjalizacji). W...

Dodane: 2021-06-22


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Kierownik Ubezpieczeń Grupowych

Firma: Uniqa Polska S.A.
Lokalizacja: Kraków

Twój zakres obowiązków: realizacja założonego planu sprzedaży; nawiązywanie kontaktów z klientami korporacyjnymi, prowadzenie negocjacji, mających na celu zawarcie umowy oraz budowanie pozytywnych, długofalowych relacji; współpraca z...

Dodane: dzisiaj

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia. Zakres obowiązków: Analiza warunków gruntowych posadowienia budowli i dróg Analizy projektowe...

Dodane: dzisiaj