Accountant - Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy